पॉलिनेशिया हा ओशनिया खंडातील एक भौगोलिक प्रदेश आहे. पॉलिनेशियामध्ये एकूण १,००० पेक्षा जास्त बेटे आहेत. पॉलिनेशियामध्ये खालील देश व प्रदेश आहेत:

पॉलिनेशिया प्रदेशाचा नकाशा