पूर्व बर्लिन (जर्मन: Ostberlin) हा १९४९ ते १९९० दरम्यान अस्तित्वात असलेला बर्लिन ह्या शहराचा एक भाग होता (दुसरा भाग: पश्चिम बर्लिन). दुसऱ्या महायुद्धानंतर बर्लिन शहराचे चार हिस्से करण्यात आले, ज्यापैकी सर्वात मोठा व पूर्वेकडील हिस्सा सोव्हिएत संघाच्या ताब्यात राहिला. कालांतराने पूर्व बर्लिन ही पूर्व जर्मनी देशाची राजधानी घोषित करण्यात आली.

बर्लिनच्या नकाशात तांबड्या रंगात दाखवलेले पूर्व बर्लिन
पूर्व बर्लिनचा ध्वज

१३ ऑगस्ट १९६१ ते ९ नोव्हेंबर १९८९ दरम्यान पूर्व बर्लिन व पश्चिम बर्लिन हे भाग बर्लिनच्या भिंतीने विभाजले गेले होते. १९९० साली जर्मनीच्या एकत्रीकरणानंतर बर्लिन शहर पुन्हा एकसंध बनले.