पुर्वज म्हणजे पूर्वी जन्मलेला. वडिल,आजोबा, पणजोबा, खापरपणजोबा इत्यादी व त्यापुर्वीच्या व्यक्ती हे आपले पुर्वज आहेत.