पुकिविकी हे एक विकि सॉफ्टवेर आहे. ते पीएचपी या भाषेत विकसित केले गेले आहे.