पीटर हीन (२८ जून, १९२८:दक्षिण आफ्रिका - ४ फेब्रुवारी, २००५:प्रिटोरिया, दक्षिण आफ्रिका) हा दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिकाकडून १९५५ ते १९६२ दरम्यान १४ कसोटी सामने खेळलेला क्रिकेट खेळाडू होता.