पिंडर हा प्राचीन ग्रीसमधील एक महाकवी होता. हा थीब्सचा रहिवासी होता.