मुख्य मेनू उघडा

पाल्मा हे मायोर्का बेटावरचे एक मुख्य शहर व बंदर, तसेच बालेआरीक बेटांच्या स्वायत्त समुदायाची राजधानी आहे.[१]

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ [१] The Balearic Islands: Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera