Imbox content.png
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. संदर्भ कसे निवडावेत याची माहिती येथे मिळेल तर संदर्भ कसे जोडायचे याची माहिती आपल्याला येथे मिळेल.

खेळ, स्पर्धा, परिक्षा यासारख्या स्पर्धात्मक गोष्टींमध्ये प्राविण्य, चांगली कामगिरी अथवा वरियता प्राप्त करणाऱ्यास सहसा पारितोषिक देण्यात येते.हे एक प्रकारचे बक्षिसच असते. पारितोषिक मिळावे म्हणून स्पर्धक जास्तीत जास्त व उत्तम सादरीकरणाचा व कामगिरी देण्याचा प्रयत्न करतात. पारितोषिक अनेक वेळा स्पर्धक नसतांनाही देण्यात येते.पारितोषिक देण्याचे प्रयोजन हे इतरांना तसे काम करण्यास उत्तेजित करणे असेही असते.