पातियाळा जिल्हा

भारताच्या पंजाब राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख पतियाला जिल्ह्याविषयी आहे. पतियाला शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

पतियाला हा भारताच्या पंजाब राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र पतियाला येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा