होडी

(पाण्यातील नाव या पानावरून पुनर्निर्देशित)

होडी हे पाण्यावर चालवण्याचे वाहन आहे. होडी काही अंतर पाण्यावर जाण्यासाठी वापरली जाते. ही वल्ह्यांनी वल्हवली जाते व पाणी मागे लोटल्यानंतर पुढे ढकलली जाते. होडीच्या आकारामुळे पाणी आत शिरत नाही.

ओळखसंपादन करा

मानवाला माहिती असलेला हा अतिशय प्राचीन वाहन प्रकार आहे. मासेमारीनदी पार करण्यासाठी पारंपारिक रीतीने याचा उपयोग होत आला आहे.

प्रकारसंपादन करा

 • शिडाची होडी
 • स्वयंचलित होडी
 • दिशादर्शक नौका
 • सुकाणू सहीत
 • सुकाणू विरहित
 • गोल
 • निवासी होडी (पर्यटक वा प्रवासासाठी)

बांधणीसंपादन करा

 • रबर
 • कॅनव्हास
 • लाकूड
 • प्लॅस्टिक
 • एफ.आर.पी.

चित्रदालनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा