पाक्षिक हा शब्द 'पक्ष' या संस्कृत शब्दातून आला आहे ज्याचा अर्थ १५ दिवस असा आहे. एका महिन्यात दोन पक्ष असतात.