पल्लीपुरम किल्ला

(पल्लीपुरम कोट या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पल्लीपुरम किल्ला हा भारताच्या केरळ राज्यातील एक किल्ला आहे.