परिक्रमा उन्मेश ही पर्यटन भूगोलामध्ये वापरली जाणारी एक संज्ञा आहे.