पराग कण

(परागकण या पानावरून पुनर्निर्देशित)

कोणत्याही फुलातील पुंकेसरापासुन (Stamens) तयार होणारे बारीक कण म्हणजे परागकण होय .यामुळे प्रजनन घडते. हे कण मकरंद / फुलातील गोड पदार्थ घ्यायला येणाऱ्या कीटकांच्या पायाला चिकटतात व दुसऱ्या फुलात जातात व प्रजननाची प्रक्रिया पूर्ण होते.

प्रकारसंपादन करा

महत्त्वाचे कीटकसंपादन करा