पत्तनम्तिट्टा भारताच्या केरळ राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर पत्तनम्तिट्टा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.