पॅनाथिनैको स्टेडियम

(पंथिनैको स्टेडियम या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पॅनाथिनैको स्टेडियम ग्रीसच्या अॅथेन्स शहरातील खेळाचे मैदान आहे.