पंडुरोग ला इंग्रजी मध्ये अनेमिया असे म्हणतात.जगातील ३० टक्के लोकांमध्ये अनेमिया आढळून येतो. म्हणजेच जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १५०० दशलक्ष लोक अनेमिक आहेत. हा रोग मानवी शरीरामध्ये लोहाची कमतरता असेल तेव्हा होतो.[१]

Diseases of infancy and childhood (1914) (14771727962)

संदर्भ व नोंदीसंपादन करा

  1. ^ "Anemia In The Emergency Department: Evaluation And Treatment". www.ebmedicine.net. 2018-11-20 रोजी पाहिले.