पॅंथेरा ही मार्जार कुळातील सर्वात मोठ्या जातकुळीचे पँथेरिनेचे उपकुळ आहे आहे. या उपकुळात खालील प्राण्यांचा समावेश होतो -