न्यू ब्रिटन, कनेटिकट

न्यू ब्रिटन हे अमेरिकेतील कनेटिकट राज्यातील एक शहर आहे. हे शहर हार्टफर्ड काउंटीमध्ये वसले आहे. इ.स. २००६ च्या जनगणनेनुसार या शहराची लोकसंख्या सुमारे ७१,२५४ आहे.

हार्टफर्ड काउंटीमधील न्यू ब्रिटनचे स्थान