मुख्य मेनू उघडा

न्यू फाउंडलंड

(न्यूफाउंडलंड या पानावरून पुनर्निर्देशित)
न्यू फाउंडलंड

न्यू फाउंडलंड हे उत्तर अटलांटिक महासागरातील कॅनडा देशाचे एक बेट आहे. हे बेट कॅनडाच्या न्यू फाउंडलंड आणि लाब्राडोर ह्या प्रांताचा एक भाग आहे.