न्यायाधीश

कोर्टाच्या कार्यवाहीची अध्यक्षता करणारे अधिकारी

न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रमुख म्हणून न्यायाधीश होते. आजही कायदेविषयक प्रकरणांचा निर्णय करणारा न्यायाधीश म्हणतात.

संदर्भ

संपादन