नोकिया ७२५० हा नोकियाचा भ्रमणध्वनी असून तो २००३ मध्ये प्रकाशित झाला.