नोकिया ६१३६ हा नोकियाचा भ्रमणध्वनी असून तो २००६ मध्ये प्रकाशित झाला.