नोकिया ५२१० हा नोकियाचा भ्रमणध्वनी असून तो १७ भाषांमध्ये वापरता येतो.