नोकिया ३१०० हा नोकियाचा भ्रमणध्वनी असून त्यात सीआयएफ छायाचित्रक होता.