नोकिया १६५० हा नोकिया या कंपनीचा जीएसएम भ्रमणध्वनी असून तो २००८ मध्ये प्रकाशित झाला.