नोकिया १२०० हा २००७ मध्ये नोकिया कंपनीने प्रकाशित केलेला जीएसएम भ्रमणध्वनी आहे.

नोकिया १२०० जीएसएम भ्रमणध्वनी