नोकिया आशा ३०२ हा नोकियाचा भ्रमणध्वनी असून तो २०१२ मध्ये प्रकाशित झाला.