नीलकंठ महादेव केळकर

नीलकंठ महादेव केळकर (१९०० - ?) हे मराठी चित्रकार, लेखक होते.

नीलकंठ महादेव केळकर

कारकीर्दसंपादन करा

प्रकाशित साहित्यसंपादन करा

  • द लाइफ ऑफ पं. भास्करबुवा बखले (भाषा: इंग्लिश, मूळ शीर्षक: The Life of Pt Bhaskarbuwa Bakhale) - चरित्रपर पुस्तक.