नीरा (शीतपेय)

(नीरा, शीतपेय या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हा लेख नीरा या शीतपेयाबद्दल आहे. नीरा गावाबद्दलचा लेख येथे आहे.

शिंदीच्या खोडापासून नीरा घेण्यासाठी लावण्यात आलेले मडके

नीरा म्हणजे ताड कुळातील काही वृक्षांच्या खोडापासून मिळणारा रस होय. भेरली माड, शिंदी, नारळ इत्यादी वृक्षांपासून नीरा होते.