Imbox content.png
हा विभाग/लेख सामान्य उल्लेखनीयता मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुरूप नाही. कृपया या विषयाबद्दल विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखाची उल्लेखनीयता सिद्ध करण्यात मदत करा. जर याची उल्लेखनीयता सिद्ध केली जाऊ शकत नसेल, तर हा लेख दुसऱ्या लेखात एकत्रीत / पुनर्निर्देशित केला जाऊ शकतो किंवा थेट काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी.


Prof. Namdevrao Jadhav .History Advisor for teleserial ‘Raja Shivchatrapati’ on channel ‘STAR PRAVAH’ History Advisor for Flim ‘Rajmata Jijau’. Prof. Namdevrao Jadhav has till date delivered more than 1000 speeches, lectures across the Globe.

Official YouTube Channel : https://www.youtube.com/ProNamdevRaoJadhav

जाधव यांनी लिहिलेली पुस्तकेसंपादन करा

शिवाजी द मेनेजमेंटगुरु


संदर्भसंपादन करा

Awards

• "Chatrapati Sambhaji Raje"- Gourav Purskar Shivkranti Puraskar

• Maratha Bhushan Puraskar