Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


नागापुर गाव अहमदनगर र्येथे आहे[१]या गावामध्ये सप्रे आडनावाचे लोक जास्त आहे. त्यामुळे या गावचा सरपच सप्रे पाटलाकडून निवडला जातो.

  1. ^ "MIDC". MIDC (इंग्रजी भाषेत). 2019-01-12 रोजी पाहिले.