रस (सौंदर्यशास्त्र)

जनी आर्जव तोडू नये पापद्रव्य जोडू नये पुण्यमाग्र सोडु नये कदाकळी
(नवरस या पानावरून पुनर्निर्देशित)

रस (सौंदर्य) हे मनाची भावनिक स्थिती किंवा भावनांचा अभ्यास करणारे शास्त्र आहे,ज्यात प्रामुख्याने सादरीकरण असलेल्या कलांचा समावेश होतो.रस ही नाट्यशास्त्र, नाटक, अभिनय, साहित्य आणि संगीत ह्या कलाशाखांच्या संदर्भात वापरण्यात येणारी संज्ञा आहे.

भारतीय साहित्यविचारात रसविचारांची मांडणी प्रथम भरतमुनी यांनी केली. याचे विस्तारित विवेचन अभिनवगुप्त यांनी केले. एकूण नऊ रस आहेत. भारताने आठ रस व त्यांचे आठ स्थायीभाव सांगितले आहेत. पुढच्या अभ्यासकानी शांत हा नववा रस व त्याचा शांती हा स्थायी सांगितला आहे.

मनुष्याच्या ठिकाणी स्थिर व शाश्वत अशा भावना असतात. या स्थिर व शाश्वत भावनांना स्थायी भाव म्हणतात. हे स्थायी भाव म्हणजे रती, उत्साह, शोक, क्रोध, हास, भय, कंटाळा, विस्मय, शांती हे होय. हे सर्व स्थायी भाव कमीअधिक प्रमाणात प्रत्येकाच्या ठिकाणी असतात. हे स्थायीभाव चाळविले जाउन नऊ प्रकारचे रस निर्माण होतात. १. शृंगार २. वीर ३. करुण ४. हास्य ५. रौद्र ६. भयानक ७. बीभत्स ८. अद्भुत ९. शांत

शृंगारसंपादन करा

 • शृंगार: ह्या रसात प्रामुख्याने स्त्री व पुरुष यांच्या एकमेकांबद्दल वाटणाऱ्या प्रेमाचा व आकर्षणाचा उल्लेख केलेला असतो. ह्या रसातून वैयक्तिक भावना जागृत होउन शृंगाररस निर्माण होतो.

उदा० १. या कातरवेळी सांज वेळी पाहिजेस तू जवळी.

२.सखे शेजारणी तू हसत रहा; हास्यात फुले गुंफित रहा.

३.दिवा जळे मम व्यथा घेऊनी असशील जागी तू ही शयनी.

हास्यसंपादन करा

 • हास्य: ह्या रसात प्रामुख्याने विडंबन, चेष्टा, विसंगती ह्यातून निर्माण होणारा विनोद किंवा आनंद वर्णन केलेला असतो. हा रस विनोदी नाटकांतून्, विनोदी पुस्तकातून जाणवतो.

रौद्रसंपादन करा

 • रौद्र: ह्या रसात प्रामुख्याने क्रोध व चीड ह्या भावना असतात.

करुणसंपादन करा

 • करुण: ह्या रसात प्रामुख्याने दु:ख ही भावना जाणवते. हृदयद्रावक अशा गोष्टीचे वर्णन ह्या रसामध्ये आढळते.

बीभत्ससंपादन करा

 • बीभत्स: बीभत्स रसात किळस, वीट, तिरस्कार ह्या भावना दिसतात.

भयानकसंपादन करा

 • यानक: ह्या रसात भीती ही भावना जाणवते.

वीरसंपादन करा

 • वीर : वीर रसात प्रामुख्याने पराक्रम, शौर्याचे वर्णन केलेले असते. ह्या रसात उत्साह हा स्थायीभाव असतो.

अद्भुतसंपादन करा

 • अद्भुत विस्मय हा ह्या रसाचा स्थायीभाव असतो. ह्यात प्रामुख्याने अलीबाबा आणि चाळीस चोर, अल्लाउद्दिन व जादूचा दिवा, अरेबियन नाईट्स, परीकथा अशा प्रकारच्या आश्चर्यकारक गोष्टींचे वर्णन असते.

शांतसंपादन करा

 • शांत :ह्या रसात प्रामुख्याने भक्ती ही भावना असते. देवालये, आश्रम याठिकाणी शांतता असते. हा रस भूपाळी, अभंग यात असतो.

नाट्यशास्त्रामध्ये आठ रसांचा समावेश होतो. हे रस व्यक्तीचे भाव/मनस्थिती दर्शवितात. स्थायीभाव व त्याच्याशी संबंधित रस खालीलप्रमाणे.

 • रती (प्रीती) - शृंगार रस
 • हास (सुखदायक)- हास्य रस
 • शोक (दु:ख) - करुण रस
 • क्रोध (राग/संताप्) - रौद्र रस
 • उत्साह (ऊर्जा) - वीर रस
 • भय (भिती) - भयानक रस
 • जुगुप्स (किळस) - बीभत्स रस
 • विस्मय (आश्चर्य) - अद्भुत रस

संदर्भ ग्रंथसंपादन करा

अभिनव काव्यप्रकश : रा. श्री. जोग

भारतीय साहित्यशास्त्र : ग. त्र्यं. देशपांडे

साहित्यविचार : अ. वा. कुलकर्णी


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
 • काव्यशास्त्र:आकलन आणि आस्वाद (डाँ.उदय जाधव )