नरसी (नामदेव) हे भारताच्या महाराष्ट्र राज्यामधील हिंगोली जिल्ह्यातील एक गाव आहे. या गावी संत नामदेवांचा जन्म झाला.[१]या गावाशेजारून कयाधू नदी वाहते. त्या नदीकाठी संत नामदेवांचे मंदिर आहे.हिंगोली पासुन १५ ते २० किमी आहे, एक वेळ नक्की भेट द्या

संदर्भ संपादन