ले. जनरल धीरज सेठ हे २१वी कोर (भारत) चे कमांडर आहेत. त्यानी ३१ जुलै, २०२१ ला कमान घेतली.[ संदर्भ हवा ]