द डच सिमेट्री हे केरळ राज्यातील कोचीन मधील पर्यटन क्षेत्र आहे.