मुख्य मेनू उघडा
भारतीय द्वीपकल्प
क्रोएशियामधील एक छोटा द्वीपकल्प

द्वीपकल्प हा पाण्यामध्ये घुसलेला जमिनीचा एक सुळका आहे.

हेसुद्धा पहासंपादन करा