हे उपनिषद् कोणत्या वेदाशी संबंधित आहे हे अद्याप अज्ञात आहे. या उपनिषदात एकूण सातच मंत्र आहेत. या मंत्रांमध्ये द्वयाच्या किंवा द्वैताच्या उत्पत्तीचे आणि स्वरूपाचे रहस्यमय पद्धतीने प्रतिपादन केलेले आहे.