पदार्थ विज्ञानामध्ये द्रवीकरण ही एक प्रक्रिया आहे जी घन किंवा वायूपासून द्रव निर्माण करते.[१] द्रवीकरण प्रक्रिया द्रवपदार्थ नसलेल्या अवस्था निर्माण करते जी द्रव गतिमानतेनुसार वागते.[२] ही प्रक्रिया नैसर्गिक आणि कृत्रिम दोन्ही प्रकारे उद्भवते. कृत्रिम द्रवीकरणचे उदाहरण म्हणून, "द्रवीकरणाचा प्रमुख व्यावसायिक उपयोग म्हणजे ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि उदात्त वायू यांसारखे घटक वेगळे करण्यासाठी हवेचे द्रवीकरण करणे होय." दुसरे उदाहरण म्हणजे घन कोळशाचे वापरण्याजोग्या द्रवरूप इंधनात रूपांतरण करणे.[३]

संदर्भ संपादन

  1. ^ "Pharmaceutical Processes: Processes of Liquefaction". The Pharmaceutical Era. No. 21. 20 April 1899. p. 503. [by] a process of liquefaction is meant any process the effect of which is to cause a solid or gaseous body to assume or pass into the liquid state.
  2. ^ Pickett, Joseph P., ed. (2005). "Liquefaction". The American Heritage Science Dictionary. Boston, MA: Houghton Mifflin Company. p. 363. ISBN 978-0-618-45504-1. LCCN 2004019696.
  3. ^ Speight, James G. (2013). The Chemistry and Technology of Coal. Chemical Industries. 132 (3rd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. pp. 545–607. ISBN 9781138199224.