दॉमिंगो फॉस्तिनो सार्मियेंतो

अर्जेंटिनाचे १९ व्या शतकातील राष्ट्राध्यक्ष