दूरच्या रानात केळीच्या बनात

दूरच्या रानात केळीच्या बनात हा ना.धों.महानोर लिखित हर्षित अभिराज यांनी संगीतबद्ध केलेला गीतसंग्रह आहे. यातील गीतांना अभिराज यांनी चाली लावल्या आहेत.

गाणीसंपादन करा

  • दूरच्या रानात केळीच्या बनात
  • लिंबोणीच लिंबू
  • गडद जांभळ
  • न्हात्याधुत्या पोरी
  • सरली बाई बरसात
  • देखण्या डोळ्यांचे
  • माळ्याच्या मळ्यात मैना
  • राधे यमुनेच्या काठावर