दुवा (निःसंदिग्धीकरण)

(दुवा या पानावरून पुनर्निर्देशित)


या निःसंदिग्धीकरण पानावर एकाच शीर्षकाबद्दलच्या (किंवा एकसारख्या वाटणार्‍या शीर्षकांबद्दलच्या) लेखांची यादी आहे.
जर तुम्ही मराठी विकिपीडियावरील अंतर्गत दुव्यावरुन या पानावर आला असाल तर, स्रोत पानावर वापरलेल्या दुव्याचा अभिप्रेत अर्थ पाहून त्या लेखात, यापैकी योग्य तो दुवा घालावा.


  • इंग्लिश links या शब्दासाठी मराठी प्रतिशब्द. दुवा असलेल्या शब्दावर टिचकी मारली असता नवीन पान (webpage) उघडते.

  • चांगल्या इच्छा, आभारप्रदर्शन