दुर्गेश परुळकर हे एक मराठी लेखक आहेत.

दुर्गेश परुळकर यांनी लिहिलेली पुस्तके संपादन

  • कश्मीर उत्कर्ष आणि संघर्ष
  • क्रांतिवेदीवरील समिधा
  • छत्रपति शिवाजी आणि महात्मा गांधी
  • पानिपतचा रणसंग्राम (सहलेखक - सच्चिदानंद शेवडे)