कृष्णभक्त दिवाकर अनंत घैसास हे एक मराठी लेखक आहेत. त्यांनी अनेक मराठी व संस्कृत पुस्तकांचे अनुवाद व संपादन केले आहे.

अनुवादित वा संपादित पुस्तके संपादन

 • अंगारकी चतुर्थी व्रतकथा
 • अधिकमास पूजाविधी
 • अधिकमास माहात्म्य कथासार
 • सार्थ अमृतानुभव चांगदेव-पासष्टीसह
 • सुलभ सार्थ अमृतानुभव
 • दैनंदिन एकनाथी भागवत
 • श्री एकनाथी भागवत कथासार
 • सार्थ श्री एकनाथी भागवत
 • श्रीकालभैरवस्तोत्र
 • काशीखंड कथासार
 • कीर्तनकला
 • सार्थ श्रीकुत्र्जिकास्तोत्र
 • कोकिलाव्रतमाहात्म्य (प्राकृत ओवीबद्ध)
 • सार्थ कोकिळा व्रत माहात्म्य
 • श्री गजानन महाराज विजय
 • श्रीगणेशपूजा
 • गीता सारामृत
 • दैनंदिन श्रीमद्-भगवद्गीता
 • श्रीमद्भगवद्गीता
 • सार्थ श्रीमद्भगवद्गीता
 • भक्तिगीता
 • सार्थ श्रीगुरुगीता (सहलेखक - रामचंद्र कृष्ण कामत)
 • श्रीमत् गुरुचरित्र (सहलेखक -वि.र. काळे)
 • श्रीगुरुचरित्रकथामृत (सहलेखक - रामचंद्र कृष्ण कामत)
 • गुरुचरित्र कथासार
 • गुरूपूजन कसे करावे
 • संपूर्ण बृहत्‌ चातुर्मास
 • चिंतनसमुच्चय (सहलेखक- आत्माराम शंकर पाटणकर)
 • सार्थ श्रीतुकाराम गाथा
 • सार्थ दशोपनिषद्
 • सार्थ श्रीदुर्गाकवचम्
 • श्रीनवनाथ कथासार
 • नवनाथ भक्तिसार
 • नवनाथ भक्तिसार (सटीप)
 • नवनाथांच्या गोष्टी
 • सार्थ नारायण कवच
 • सार्थ पसायदान
 • सार्थ श्री पुरुषोत्तम मास माहात्म्य
 • श्री भक्तविजय
 • सचित्र भक्ति विजय कथासार
 • श्री देवी भागवत
 • श्रीमद् भागवतसार
 • श्रीभावार्थरामायण (कथासार)
 • सुलभ महाभारत
 • सार्थ महाकालीकवचम्‌ महाकालिकास्तोत्रम्‌
 • श्री कोल्हापूर महालक्ष्मी माहात्म्य
 • मी आत्माराम
 • श्रीरामविजय कथासार
 • सार्थ रूद्राध्याय
 • सार्थ श्रीरूद्राध्याय
 • श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम्
 • श्रीवरदशंकर व्रतकथा आणि पूजाविधी
 • वंशवेल
 • शास्त्र असे सांगते
 • श्रीशिवलीलामृत
 • श्रीलंकेतील भाषणे/१९८०
 • श्री संकष्टचतुर्थी व्रतकथा
 • सार्थ श्रीसत्यनारायण पूजा कथा (सहलेखक - द.शं. केळकर)
 • समर्थांची बोधसुधा
 • श्रीसाईसच्चरितकथासार
 • सार्थ शाबरी कवच
 • सिंहासन बत्तिशी संस्कृत सिंहासन द्वात्रिंशिका या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद
 • सूर्यकवच
 • श्री स्वामी चरित्र सारामृत
 • सार्थ पंचमुखी हनुमान कवच
 • सार्थ हनुमान चालिसा
 • सार्थ पंचरत्‍न हरिपाठ
 • सार्थ श्री ज्ञानदेव हरिपाठ
 • हरिपाठाचे अभंग
 • श्री हरि विजय
 • श्री हरिविजय कथामृत
 • भावार्थ श्रीज्ञानेश्वरी
 • सटीप श्रीज्ञानेश्वरी
 • सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी
 • ज्ञानेश्वरी पारिजात
 • Shridattamahatmya
 • Dasabodh Of Samarth Ramadas
 • Shri Dnyaneshwari
 • Dnyaneshwari Parijat
 • Shri Gajanan Maharaj Nityapath
 • Pandavapratap Kathasar
 • Sarth Shri Hanuman Vadavanal Stotra