दिन

(दिवस या पानावरून पुनर्निर्देशित)

एका दिवसात २४ तास असतात.दिवसाला दिन असेही म्हणतात.