दारा शुकोह एक सहिष्णू व्यक्ती जो हिंदू धर्माचा सन्मान करणारा असित संस्कृत जाणकारी असणारा शहाजहानचा पुत्र...