प्रवेशद्वार किंवा गमनद्वार उघडण्यासाठी आणि बंद करण्यासाठी असलेली हलती संरचना म्हणजे दार.

दार
दार

दारांचे प्रकारसंपादन करा

 
किल्ले,महाल ईत्यादि स्थानांच्या मुख्य प्रवेशद्वारांवर अणकुचीदार खिळे असणारे दरवाजे लावण्यात येत असत जेणेकरून हत्ती ते तोडू शकत नसे

बिजागरीची दारेसंपादन करा

सरकती दारेसंपादन करा

फिरती दारेसंपादन करा

दृतगती दारेसंपादन करा

घडीची दारेसंपादन करा