१० चरणांचा एक काव्य प्रकार. कवि अनिल ह्यांनी हा काव्यप्रकार मराठीत सुरू केल्याचे मानले जाते.