तिसरा दारियुश

(दरायस तिसरा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हखामनी साम्राज्याचा अखेरचा सम्राट.