थॉमस ऑगस्टस वॉट्सन अलेक्झांडर ग्रॅहॅम बेलचा मदतनीस होता.

जन्म - डिसेंबर १३, १८५४